انجمن تخصصی و آموزشی دیش ست DISH SAT
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

nasbe dishe OFFSET

Go down

nasbe dishe OFFSET Empty nasbe dishe OFFSET

Post  REZA-SAT 31/10/2012, 5:50 am


نصب دیش OFFSET

ديش هاي افست نسبت بهديش هاي گرد داراي برتري هستند و داراي دوكانون مي باشند
كه دربالابردن كواليتي تاثير بهينه اي دارد . ديش هاي گرد داراي يك كانون هستند .
ديش ها افست از روي استاندارد مشخصي ساخته مي شود .
طريقه بدست آوردن فاصلهكانوني :
بعضي ها فكر مي كنن كه چقدر مشكله ولي خيلي ساده است .
چون اين ديش ها از روي استانداردي خاص ساخته مي شوند وقتي شماديش را
اسمبل ( سر هم بندي) مي كنيد فاصله كانوني خود به خودتشكيل مي شود .
فقط نكته مهم اين است كه شما ميله نگهدارندهفيتورن را از بالا ببنديد يا از پايين .
حتما" مي پرسيد چرا؟
جواب در تعيين الويشن ديش است .
وقتي ميلهنگهدارنده ال ان بي را از پايين ببنديد الويشن ديش كم مي شود وليوقتي
كه ميله را از بالا ببنديد الويشن ديش زياد مي شود .
شايد اگر شما تا به حال موفق به نصب ديش افست نشده ايد به دليلاين بود كه فكر
مي كرديد اين ديش دقيقا" براي هاتبرد بايد مانندهاتبرد است كه با ديش گرد و معمولي
گرفته ميشه .
اما نه .
كار با اين ديشها قلق خاصي داره كهبراي شما بيان مي كنم .
نحوه تنظيمهاتبرد
با بستن ميله از سمت پايين ديش :


اگر شما با ديش گرد توانستهباشيد ماهواره هايي مانند نيلست - ترك ست و هاتبرد را
تنظيمنماييد 70 % كار را انجام داده ايد .
الويشن ديش در اين حالت برايرصد هاتبرد مانند نيلست يا تل استار 12 است كه با ديش
گرد ميگيريد.


با بستن ميله ازبالاي ديش :

حتما" تا كنون تركست راگرفته ايد .
اگر ميله را از بالا ببنديد براي رصد هاتبرد حتما" بايد الويشن ديش مانند تركستي باشد كه
با ديش گرد گرفته ايد .


حالا رسيور را روي يكفركانس مثلا" 11054 قرار دهيد و ديش را روي مدار 13 درجهشرقي
تنظيم نماييد و با خيال راحت سيگنالها را با كواليتي بهمراتب بيشتر از ديش گرد دريافت
نماييد و لذت ببريد .
در شرايطي كه ميله را ازپايين ببنديد :

1-براي Nilesat ديش افستكاملا" با زمين عمود مي شود .
2-براي Telstar12 سر ديش رو بهسمت زمين قرار مي گيرد . البته نه خيلي زياد ها
كمي رو به سمتزمين . نريد ال ان بي رو بچسبونيد به زمين بعد بگيد m-sat گفت
3-براي Eutelsat W3 ديش مانند هاتبرده تقريبا"( كمي الويشنش كمتر است)
4-براي Eutelsat W6 الويشن ديش كمي از هاتبرد بيشتر است .
5-براي Turksat - Express AM 22 - Intelsat 902 الويشن ديشتقريبا" مانند هاتبردي است كه با ديش گرد رصد مي شود .
6-براي Lmi 1 الويشن ديش كمتر از ديش هاتبردي مي شود كه با ديش گرد گرفته مي شود .
7-برايNss 6 الويشن ديش مانند همان هاتبرد است كه با ديش افستگرفتيد .
مهم ...........


موارد 1 - 2 - 3 - 4 و 7 براساس همان ديش افست هست و
موارد 5 - 6 بر اساس ديش گرد است .
REZA-SAT
REZA-SAT

Posts : 94
Join date : 2012-10-29

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum